Uppdaterad vägledning blir ett viktigt stöd vid tillsyn av inomhusmiljön i skolor och förskolor

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat tillsynsvägledningen om hälsoskydd i skolor och förskolor. Vägledningen är tänkt att stärka tillsynsmyndigheterna och hjälpa de som ansvarar för verksamheterna.