Folkhälsomyndigheten upphäver sina allmänna råd om radon

Ny lagstiftning på strålskyddsområdet; strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506) ligger bakom att Folkhälsomyndighetens ansvar för tillsynsvägledning enligt miljöbalken när det gäller radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål har begränsats.