Enkät till 110 000 barn undersöker miljöns påverkan på hälsan

Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till 110 000 vårdnadshavare i Sverige för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.