Åtgärder vidtas för att förebygga värmeböljors negativa hälsoeffekter

Sommaren 2018 var extremt varm under en lång period, vilket påverkade människors hälsa. Som ett led i det förbyggande arbetet vidtar Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder. Bland annat ska dagens system för att övervaka hälsoläget i befolkningen utvecklas för att bättre kunna påvisa värmens effekter på hälsan.